نقش عکاسی دیجیتال در تبلیغات و مارکتینگ

روز شنبه برای سمیناری با دو موضوع “عکاسی با موبایل و سلفی” و”نقش عکاسی دیجیتال در تبلیغات و مارکتینگ” در نمایشگاه بین المللی تهران هستم.

ورود برای عموم آزاد است.

http://www.itdmex.ir/index.php/fa/m-3/123-co-2

عکاسی فشن و مد - فریبرز میرکبیری

اولین سرویس عکاسی فشن تلفیقی

اولین سرویس عکاسی فشن تلفیقی در شهر اصفهان برگزار شد.

http://asianews.ir/modules.php?name=haftenameh#features/38

خبرگزاری هنر آنلاین

http://honaronline.ir/Pages/News-44572.aspx

باشگاه خبرنگاران ،بزرگترین خبرگزاری فارسی زبان دنیا

 http://www.yjc.ir/fa/news/4844290/

http://www.yjc.ir/fa/news/4844290/تلفیق-صنایع-دستی-با-مکان-های-گردشگری-از-ویژگی-عکاسی-فشن

 http://www.esfahanemrooz.ir/pdf/2108-L.pdf

hello world 2

اولین کنفرانس عکاسی فشن به سخنرانی فریبرز میرکبیری و جلال سپهر و با حضور بیش از 350 نفر عکاس از سراسر ایران در شهر مشهد برگزار شد.