اخبار ، مقالات و مصاحبه های مربوط به نگاتیو استودیو ، منتشر شده در مطبوعات مختلف ایران و جهان


نتیجه سرچ گوگل در میان یک میلیارد و پانصد میلیون نتیجه


مصاحبه های مختلف فریبرز میرکبیری درباره قوانین کپی رایت و نمایش بدون اجازه آثار ایشان در یک نمایشگاه گروهی


چاپ برخی آثار فریبرز میرکبیری در کتاب Alternative Desings for Factories جهت توزیع و فروش در اروپا و آمریکا

مصاحبه با آقای فریبرز میرکبیری در صفحه اول روزنامه فرصت امروز (تنها روزنامه تخصصی برندینگ در ایران)مصاحبه با استاد فریبرز میرکبیری و دکتر اصفهانی در مورد اجرای پروژه فشن تلفیقی در اصفهان
میرکبیری فشن و مد اصفهانمیرکبیری فشن و مد اصفهانمیرکبیری فشن و مد اصفهانمیرکبیری فشن و مد اصفهانمیرکبیری فشن و مد اصفهانمیرکبیری فشن و مد اصفهانمیرکبیری فشن و مد مشهدمیرکبیری فشن و مدمیرکبیری فشن و مد کارگاه