عکاسی فشن
خرداد 20, 1396
عکاسی صنعتی
خرداد 20, 1396

تصویر یکی از اجزاء جدایی ناپذیر دنیای تبلیغات است که به خصوص در دنیای دیجیتال و شبکه های اجتماعی، به یکی از پر مصرف ترین المان ها بدل شده است. در چنین فضای رقابتی شدیدی یک عکاس تبلیغاتی نه تنها نیارمند شناخت اصول فنی و تکنیکی جهت ارائه یک محصول خوب عکاسی است بلکه باید بتواند با ایجاد تحول در معنا و مفهوم اشیاء و بعضا تغییر در ماهیت آنها موضوع های جدید ومرتبط با تصویر تبلیغاتی خود ارائه دهد. خلاقیت در کنار دانش عکاسی تنها کلید ورمز موفقیت در این گونه عکاسی می باشد.