عکاسی پرتره
خرداد 21, 1396
عکاسی تبلیغاتی
خرداد 20, 1396

صنعت و پوشاک وبه تبع آن مد و مدلینگ وکلیه شاخه های آن روزبه روزدر حال پیشرفت میباشد. این زمینه که به یکی از پول ساز ترین زمینه های صنعت امروز دنیا بدل شده و باب جدیدی را بروی دنیای تبلیغات گشوده است . عکاسی مد به عنوان یکی از تخصصی ترین انواع عکاسی در بازار تبلیغات جایگاه بسیار پر رنگی را به خود اختصاص داده و هر روزه نیز با وجود اتفاقات روز به روز دنیای مد در حال پیشرفت می باشد. در چنین فضای رقابتی یافتن یک عکاس مد که با اطلاعات روز دنیا همراه باشد وقابلیت ارائه یک محصول منطبق بر استاندارد های مد را داشته باشد از دغدغه های هر برند خوش فکری است .