عکاسی صنعتی
خرداد 20, 1396

در سال های اخیر یکی از زمینه های روبه رشد، عکاسی مواد غذایی است. این نوع از عکاسی با وجود افزایش روز به روز تولیدات غذایی و به خصوص با اهمیت بسیار ونقش پررنگی که در بازار فروش به خود اختصاص میدهد یکی از تخصصی ترین زمینه های عکاسی و حتی از سخت ترین انواع آن قلمداد میشود "نگاتیو استودیو" با داشتن تجربه همکاری با برخی از بهترین اساتید عکاسی مواد غذایی در ایتالیا و بخصوص با داشتن افتخار همراهی استاد "مائوریتزیو لودی" عکاس مواد غذایی و پکیجینگ بسیار معروف ایتالیایی توانایی ارائه یک کار خوب عکاسی در این زمینه خاص رادارا می باشد .