عکاسی آزاد
خرداد 21, 1396
عکاسی فشن
خرداد 20, 1396

سابقه عکاسی پرتره تقریبا به زمان اختراع دوربین عکاسی باز میگردد و تقریبا از زمانی که انسان توانایی ثبت عکس را پیدا کرد علاقه به ثبت چهره ها یکی ازپر طرفدار ترین انواع عکاسی بوده است. اما ثبت یک پرتره خوب اصول نوشته و نانوشته بسیاری دارد. برخی از بزرگان عکاسی معتقدند که یک پرتره خوب باید توانایی نشان دادن خصوصیات ، روحیات و شخصیت فرد مورد نظر را داشته باشد و گنجاندن همه اینها در درون یک فریم عکس کار بس دشواریست .