دپارتمان عکاسی

فعالیت به عنوان استاد عکاسی مد و فشن ، برگزاری سمینار و کنفرانس ها، کارگاه های تخصصی مربوط به عکاسی و برندینگ ، چاپ مقالات و مصاحبه با روزنامه های مختلف و مصاحبه های تلویزیونی ، فعالیت حرفه ای در کشورهای مختلف از جمله ایتـالیا و کشورهای عربی و ایران همچنین همکاری با برخی برندهای معتبر جهـان مانند ریناشنته ، چروتی ، تروساردی ، بورژوا و غیره را یا برخی از برترین برند های ایرانی از جمله سن ایچ، پارس خزر، معراج ایرلاین، مجموعه حس خوب زندگی و … گوشه ای از فعالیت های استاد فریبرز میرکبیری در چند سال اخیر بوده است.