نوشته‌ها

الکس وب و دنیای عکاسی

الکس وب و دنیای عکاسی

افرادی که مایل به یادگیری عکاسی به صورت حرفه ای هستند، بد نیست که با عکاسان معروف و به نام جهان نیز آشنا باشند. در این مقاله به معرفی الکس وب پرداخته ایم. الکس وب یکی از عکاسان به نام و مشهور آژانس معروف عکاسی مگنوم است. یکی از کسانی که با دیدن عکس هایش بهت زده به فکر فرو میروید. زاویه دید خاص و منحصر به فرد آلکس وب و دنیای عکاسی در کادر بندی ها و کمپوزیسیون دقیق او فراموش ناشدنی است. یک بخش مهم در عکس های آلکس وب و دنیای عکاسی که همیشه من را مجذوب خود کرده است، استفاده بی نظیر او از سایه ها است به طریقی که باعث ایجاد فضاهایی فانتزی شده و هر بیننده ای را ناچار به توقف و سعی در درک کردن عکس میکند.

آلکس وب و دنیای عکاسی

فریم های بی نظیر الکس وب و دنیای عکاسی معمولا کادری شلوغ و پر را به تصویر میکشند که در آنها هر اِلمانی درست سر جای خود قرار دارد و گویی شاتر درست  لحظه ای پیش از روی دادن اتفاقی بزرگ زده شده است.

خصوصیت بارز عکس های الکس وب و دنیای عکاسی این است که چشم در تصویر شروع به جستجو میکند و ناخودآگاه روی هر کدام از اِلمان های تصویر مکث نموده و آنرا مز مزه میکند و در نهایت به تمام نقاط تصویر سرک میکشد.

آلکس وب و دنیای عکاسی

خصوصیت منحصر به فرد دیگر او تقسیم کردن کادر عکس به دو قسمت است، دو بخشی که در نهایت گویی هر یک داستانی متفاوت از دنیاهایی موازی و انسان هایی که از حضور هم به کلی بی خبر هستند را بیان میکند.

مجموعه عکس های زیبای او که در مرز آمریکا و مکزیک گرفته شده است عکس هایی که مانند تصویر زیر لحظه ویران شدن رویای مرد مکزیکی را نشان میدهد که درست روی مرز دستگیر میشود. نور غروب و دشت پر از گلهای زرد رنگ و نگاه خیره به انتها و نا امید مرد تصویری بی نهایت عمیق و خاص را به وجود آورده اند.

USA. San Ysidro, California. 1979. Mexicans arrested while trying to cross the border to United States.

نویسنده: فریبرز میرکبیری