آگوست ساندر – بزرگان تاریخ عکاسی

آگوست ساندر – بزرگان تاریخ عکاسی

آگوست ساندر از بزرگان تاریخ عکاسی، اولین عکاسی بود که از عکس به عنوان یک ابزار برای ثبت شخصیت اجتماعی و طبقاتی جامعه آلمان استفاده کرد. آگوست ساندر که خودش جامعه شناس بود با ثبت پرتره های بسیار قوی از طبقات مختلف جامعه آرشیو عکاسی اجتماعی فوق العاده ای از اقشار جامعه آلمانی آن دوره جمع آوری نمود. آگوست ساندر را میتوان از اولین پایه گذاران عکاسی اجتماعی دانست که او یکی از بزرگان تاریخ عکاسی جهان نیز هست.

پرتره های آگوست ساندر بر خلاف دیگر عکاسان هم دوره خود با تاکید بر ثبت واقعی اتفاقات همراه بود.

آگوست ساندر  - بزرگان تاریخ عکاسی

آگوست ساندر هیچ وقت به سوژه های خود ژستی را اجبار نمیکرد و بر عکس این سوژه ها بودند که تصمیم میگرفتند در چه حالتی جلوی دوربین ظاهر شوند و این امر واقعی تر بودن رفتار اجتماعی مردم و بازتاب آنها را در مقابل دوربین نشان میداد.

آگوست ساندر  - بزرگان تاریخ عکاسی

در نهایت در کتابی با عنوان “Antlitz der Zeit”  تعداد 60 عدد از این عکس ها جمع آوری و چاپ میشوند که متاسفانه در نهایت در سال 1936 رژیم نازی تصمیم به جمع آوری این کتاب و سوزاندن آن میگیرد زیرا به عقیده رژیم این عکسها بزرگی و برتری نژاد آریا را نشان نمیداد و در واقع تصویری برعکس این ادعای نازی را نیز یاداوری میکرد.

با وجود اینکه هر یک از کارهای آگوست ساندر شاهکار عکاسی قلمداد میشوند اما اگر کسی از داستان آدمها و نوع عکاسی منحصر به فرد او مطلع نباشد درک آن سخت میباشد.

در این مطلب از سری مقالات آموزش عکاسی در وبسایت گروه خدمات عکاسی نگاتیو استودیو به معرفی آگوست ساندر ، یکی دیگر از بزرگان تاریخ عکاسی پرداختیم که امیدواریم این مطلب برای شما جذاب بوده و مفید واقع شده باشد.. در منوی مقالات عکاسی میتوانید به جستجوی دیگر مطالب آموزشی در زمینه معرفی بزرگان تاریخ عکاسی بپردازید و آنها را مطالعه نمائید.

بخوانید
رابرت فرانک و تاثیر او در تاریخ عکاسی