عکس راهب در آتش اثر مالکوم براون

The Burning Monk – عکس تاریخی مالکوم براون

در این مقاله از سری مطالب آموزش سبک های عکاسی در وب سایت نگاتیو استودیو به شرحی از عکس راهب در آتش ، اثر تاریخی مالکوم براون پرداخته ایم که میتواند برای علاقمندان به عکاسی جذاب باشد. در واقع تا ژوئن سال 1963 و قبل از جنگ آمریکا، کمتر آمریکائی ای میتونست جای کشور ویتنام رو روی نقشه پیدا کنه و یا حتی اسمی از اونجا شنیده بود اما بعد از عکس تاریخی مالکوم براون (The Burning Monk)  عکاس آسوشیتد پرس، هیچ کس نتوانست به جنگی که در جنوب شرق آسیا جریان داشت بی توجهی کنه. تصویر تیچ کوانگ دوک در حالی که در وسط خیابان سایگون خودش رو به آتش میکشید (جزء صد تصویر برتر تاریخ از نظر مجله تایم) عکسی است که هیچ کس آن را فراموش نمیکند. “براون” باعث شد که کل دنیا متوجه اقدامات رئیس جمهورنگو دن دیم بر علیه بودیست ها بشوند و این عکس باعث اتفاقات زیادی در دنیا شد.

مالکوم براون تعریف میکند: “داشتم به دو بودیست که در وسط خیابان نشسته بودند و یک گالن بنزین کنارشون بود نگاه میکردم ” ناگهان در یک لحظه متوجه شدم که چه اتفاقی در حال وقوعه و می دونستم که تنها چند ثانیه زمان دارم تا بتونم اون صحنه رو عکاسی کنم. (The Burning Monk)

او با عکس یک راهب بودیست که با آرامش تمام و در حالت لوتوس در میان آتش نشسته بود توانست برنده جایزه پولیتزر شود و تصویر ماندگار او باعث تاثیر بسیار شدید و آشوب در مردم آمریکا شد. صحنه شهادت این راهب تبدیل به وسیله ای برای نجات همراهانش شد و رئیس جمهور آمریکا کندی اعلام کرد هیچ عکس خبری، به اندازه این تصویر باعث ایجاد هیجان وآشوب در دنیا نشده بود. تصویر براون باعث شد تا جوامع و دولت آمریکا از دولت ویتنام بازخواست کنند و در نهایت دولت نگو دن دیم با یک کودتا به کلی سرنگون شد.

 میتوانید صدای مالکوم براون در حال تعریف لحظه گرفتن این عکس (The Burning Monk) را در فایل زیر بشنوید:

نقل از مجله تایم