:دوره مقدماتی عکاسی حرفه ای شامل10جلسه دو ساعته و به شرح زیر می باشد
———————————————————————————-
آشنایی با دوربین عکاسی
آشنایی با عمق میدان و دیافراگم
آشنایی با قواعد نورسنجی
قواعد پایه مربوط به دنیای عکاسی
اصول کادر بندی و کمپوزیسیون
آشنایی با قواعد فتوژورنالیسم
آشنایی با فضاهای رنگی و نرم افزارهای مرتبط به عکاسی
تاریخ عکاسی و مروری بر فتوژورنالیسم
مباحث ابتدایی مربوط به زیبایی شناسی در دنیای امروز

 

:دوره حرفه ای عکاسی پرتره شامل10جلسه 3 ساعته و به شرح زیر می باشد
———————————————————————————-
آشنایی با ابزارهای عکاسی
تکنیک های نورپردازی پرتره
اهمیت و انتخاب بک گراند
تاریخ عکاسی و آشنایی با بزرگان عکاسی پرتره
آشنایی با نرم افزارهای مرتبط
ترکیب بندی و فیگور در عکاسی پرتره
قواعد و اصول مرتبط با چاپ عکس

 

:دوره تخصصی عکاسی فشن شامل10جلسه 3 ساعته و به شرح زیر می باشد
———————————————————————————-
اصول و قواعد فشن در دنیای امروز
آشنایی با تاریخچه فشن
شنایی با سبک های مختلف و بزرگان فشن جهان
فشن اسلامی در ایران و کشورهای مسلمان
مروری بر تکنیک های نورپردازی فشن و بیوتی
مروری بر فیلترهای عکاسی و نورپردازی های خلاقانه
آشنایی و اهمیت نرم افزارهای عکاسی

 

:دوره تخصصی عکاسی صنعتی و تبلیغاتی شامل10جلسه 3 ساعته و به شرح زیر می باشد
———————————————————————————-
آشنایی با ابزارهای مورد نیاز عکاسی
نقش عکس در دنیای تبلیغات امروز
اصول و قواعد نورپردازی در عکاسی تبلیغاتی
اهمیت و آشنایی با نرم افزارهای مرتبط
مروری بر عکاسی مواد غذایی
قواعد عکاسی از اشیاء شیشه ای و فلزی
اهمیت کانسپت در عکاسی تبلیغاتی
اهمیت و انتخاب بک گراند در عکاسی تبلیغاتی