الکس وب و دنیای عکاسی

الکس وب و دنیای عکاسی

افرادی که مایل به یادگیری عکاسی به صورت حرفه ای هستند، بد نیست که با عکاسان معروف و به نام جهان نیز آشنا باشند. در این مقاله به معرفی الکس وب پرداخته ایم. الکس وب یکی از عکاسان به نام و مشهور آژانس معروف عکاسی مگنوم است. یکی از کسانی که با دیدن عکس هایش بهت زده به فکر فرو میروید. زاویه دید خاص و منحصر به فرد آلکس وب و دنیای عکاسی در کادر بندی ها و کمپوزیسیون دقیق او فراموش ناشدنی است. یک بخش مهم در عکس های آلکس وب و دنیای عکاسی که همیشه من را مجذوب خود کرده است، استفاده بی نظیر او از سایه ها است به طریقی که باعث ایجاد فضاهایی فانتزی شده و هر بیننده ای را ناچار به توقف و سعی در درک کردن عکس میکند.

آلکس وب و دنیای عکاسی

فریم های بی نظیر الکس وب و دنیای عکاسی معمولا کادری شلوغ و پر را به تصویر میکشند که در آنها هر اِلمانی درست سر جای خود قرار دارد و گویی شاتر درست  لحظه ای پیش از روی دادن اتفاقی بزرگ زده شده است.

خصوصیت بارز عکس های الکس وب و دنیای عکاسی این است که چشم در تصویر شروع به جستجو میکند و ناخودآگاه روی هر کدام از اِلمان های تصویر مکث نموده و آنرا مز مزه میکند و در نهایت به تمام نقاط تصویر سرک میکشد.

آلکس وب و دنیای عکاسی

خصوصیت منحصر به فرد دیگر او تقسیم کردن کادر عکس به دو قسمت است، دو بخشی که در نهایت گویی هر یک داستانی متفاوت از دنیاهایی موازی و انسان هایی که از حضور هم به کلی بی خبر هستند را بیان میکند.

بخوانید
عکاسان مشهور که بیش از آنچه لایق است بزرگ شده اند!

مجموعه عکس های زیبای او که در مرز آمریکا و مکزیک گرفته شده است عکس هایی که مانند تصویر زیر لحظه ویران شدن رویای مرد مکزیکی را نشان میدهد که درست روی مرز دستگیر میشود. نور غروب و دشت پر از گلهای زرد رنگ و نگاه خیره به انتها و نا امید مرد تصویری بی نهایت عمیق و خاص را به وجود آورده اند.

USA. San Ysidro, California. 1979. Mexicans arrested while trying to cross the border to United States.

نویسنده: فریبرز میرکبیری